Rejseledere

Alle vore rejseledere er højt kvalificerede og kender rejsemålene indgående. På vore temarejser er det desuden rejseledere med høj faglig viden om det pågældende tema.

Torsten Granov

Torsten Granov

Torten Granov er direktør for Cultours. Torsten Granov har rejst over hele verden og ledet mange rejser til nære og fjerne egne af kloden. Torsten Granov er cand. mag. i fransk og historie og har bl.a. undervist i fransk historie på Århus Universitet. Han er grundlægger af rejsebureauet Cultours og har ledet mange ture verden over. Torsten har boet i Provence i flere perioder og er desuden forfatter til bøger om provençalsk mad og om trøfler. Torsten Granov har gennem årene opbygget et stort netværk af lokale kontakter i Provence. Deltagerne i rejserne til Provence kan få oplevelser, som kun få besøgende har mulighed for. Desuden har Torsten Granov i mange år beskæftiget sig med trøfler, som entusiast, foredragsholder og som forfatter til "En bog om trøfler". Torsten er desuden medlem af det franske trøffelbroderskab "Confrerie de la Truffe Noire et de la Gastronomie". Torsten har ledet ture verden over og bl.a. besøgt Vietnam mange gange. Her har han samarbejdet med Det vietnamesiske Kulturministerium. Torsten er formand for Hués venner i Danmark og har et indgående kendskab til Vietnams historie, samfund og kultur. Torsten Granov har besøgt militærhistoriske steder og installationer over det meste af verden. Han har især bekæftiget sig indgående med Normandiet og Invasionskysten, herunder invasionshistorien, og er forfatter til bogen "D-Dag, optakten, dramaet og efterspillet".


Poul Grooss

Poul Grooss

Poul Grooss er pensioneret fra Søværnet og har derefter frem til 2013 arbejdet som militærhistoriker for Forsvarsakademiet. Han har været lærer i moderne militære operationer på Søværnets Officerskole og Forsvarsakademiet, og under den seneste Golfkrig var han Jyllandspostens militære sagkyndige. Han har anmeldt ca. 150 bøger om sikkerhedspolitik og militære emner til "Militært Tidsskrift". Som forman for Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets venner var han med til at koordinere markeringen af Flådens 500-års jubilæum i 2010. Han udgiver i 2014 en bog om krigen i og omkring Østersøen 1939 - 1945 via Statens Forsvarshistoriske Museum. Han har været benyttet som foredragsholder om militære emner, blandt andet ved Folkeuniversitetet i København, Odense og Århus.


Martin Cleemann Rasmussen

Martin Cleemann Rasmussen

Martin Cleemann Rasmussen er cand. mag. i Russisk og Historie med speciale i krigshistorie. Han taler flydende russisk og har boet flere år i Rusland og Ukraine og har igennem mange år arbejdet med netop Rusland som helhed og landets spændende krigshistorie i særdeleshed. Martin er medlem af Dansk Militærhistorisk Kommission og er tilknyttet Hærens Officersskole og DIS som ekstern lektor. Han har gennem mange år holdt foredrag og undervist på Hærens Officersskole om bl.a. D-dag, og han er anmelder og forfatter til artikler i flere medier også i officersskolens udgivelser, fx til jubilæumsbogen. Martin Cleemann Rasmussen er desuden medforfatter til en meget anerkendt, gymnasiehenvendt ”Danmarkshistorie”. Herudover har Martin stor viden om Italien og erfaring med italienske forhold, han har således indgående kendskab til Mussolinis Italien, og han har i flere år været produktchef på rejser til Italien. Martin har været tilknyttet Cultours siden 2004. Han er en medrivende foredragsholder og han har været rejseleder på utallige rejser verden over.


Peter Præstgaard

Peter Præstgaard

Peter Præstgaard, cand. mag., ansat på Besættelsesmuseet i Århus og medlem af bestyrelsen for museets venneforening. Har i en lang årrække interesseret sig for 2. Verdenskrig og Den kolde Krig og beskæftiget sig med perioden 1940-45 og tiden op til Murens fald. Han har været rejseleder hos Cultours siden 2009. Peter er desuden foredragsholder, og han tilrettelægger og leder korte temature med historisk indhold for forskellige interessegrupper, ligesom han er leverandør af artikler til besættelsestidshistoriske fora.


Peter Hambro Mikkelsen

Peter Hambro Mikkelsen

Ph.d. Peter Hambro Mikkelsen er doktor i Forhistorisk Arkæologi med suppleringsfag i Historie. Han er i sit daglige virke arkæolog og afdelingsleder ved Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum, en erfaring der bl.a. er kommet til nytte i Cultours-sammenhæng, da han deltog i udgravningen af et tysk bunkeranlæg på en af turene til Guernsey. Peter har i mange år interesseret sig for historiske emner med særlig interesse i perioden omkring 2. Verdenskrig og militærhistoriske forhold, han er en medrivende fortæller, og han har siden 2007 været rejseleder på turen til ”Berlin, 1933 – 45” og her givet de rejsende del i sin store viden om perioden.


Niels Vistisen

Niels Vistisen

Niels Klingenberg Vistisen er Cultours’ ekspert i Krigen på Vestfronten og guide på turen ”Normandiet D-dag”. Niels er uddannet Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet (2007), og det kombineret med tjeneste som officer i Hjemmeværnet og Hæren giver ham mulighed for at bruge den akademiske og den operative militære virkelighed i sin fortælling. Han er ekspert i D-dag og de efterfølgende kampe på Vestfronten og har helt fra barnsben opbygget en stor viden på området, en viden som sidenhen er udbygget i samarbejde med bl.a. Forsvarsakademiet og engelske militære eksperter. Niels Klingenberg Vistisens karriere i Forsvaret er meget alsidig. Han var hovedskribent på ”Afghanistan Erfaringsopsamlingen” i 2015-2016, og han har arbejdet i den nu lukkede Irak- Afghanistankommission. Han har derfor stor erfaring med moderne krigshistorie og arkiver. Derudover er han fast censor på krigshistoriske opgaver ved Forsvarsakademiet og officersskolerne, bl.a. når kadetterne skriver om D-dag og amfibiske operationer. Som senioranalytiker ved Hærens Efterretningscenter var han central i opbygningen af analyseenheden i en ny taktisk efterretningstjeneste i Danmark. I forbindelse med Danmarks engagement i Afghanistan har Niels fungeret både som major ved Natos hovedkvarter, som rådgiver i oprørsbekæmpelse for US Marine Corps og som mentor for en afghansk distriktsguvernør i Helmand, og han deltager med stor vægt i debatten om indsatsen i Afghanistan, og om hvad vi kan lære om det 21. århundredes krige. Niels begyndte som guide for Cultours i 2012 med fokus på turene til Normandiet. Han er en dybt engageret og medrivende fortæller, der grundigt og levende formidler krigshistorien. Han formår at sætte begivenhederne ind i et større operativt perspektiv, så man ikke kun får beretningen om, hvad der skete, men så man forstår, hvorfor slagene udviklede sig, som de gjorde. Man får forklaring på, hvad der afgjorde, om det blev sejr eller nederlag.


Kathrine Bjerregaard

Kathrine Bjerregaard

Kathrine G. Bjerregaard er cand. mag. i historie og filosofi fra Københavns Universitet. Bor på Islands Brygge i København og har to børn. Hun er en energisk rejseleder og en god historiefortæller. Gennem de sidste 12 år har hun beskæftiget sig med historieforskning og -formidling. Samtidig har hun rejst meget i Europa og Nordamerika. Hun har en forkærlighed for den store og den lille historie, anekdoter, mands minde og ikke mindst fortællinger, en evne hun har brugt i sine tekster for Kulturstyrelsen til 1001 fortællinger om Danmark og 25 fantastiske industrier. Kathrine bringer historien til live i sine foredrag, på guidede ture og som rejseleder for Cultours siden 2012. Indtil 2008 var Kathrine ansat ved Nationalmuseets Nyere Tids Afdeling og senere i Kulturarvsstyrelsens oplevelsesøkonomiske enhed. Siden 2003 har hun været tilknyttet Kongernes Samling på Rosenborg som omviser, og i dag arbejder hun udover som rejseleder for Cultours, i sin egen virksomhed, firmaet Kattegat, som tilbyder guidede ture og foredrag for private grupper og større danske virksomheder fx i forbindelse med kunst- og kulturarrangementer. Det Kathrine gør bedst og holder allermest af, er at rejse, fortælle historier og dele sin viden og begejstring for fortiden, vores fælles arv, og hvad den kan fortælle om os selv i dag. For hende handler historien om de store begivenheder, kendte personer, internationale krige og alliancer. Men også, og måske især, om almindelige mennesker og deres hverdagsliv og de aftryk, de sætter på historien. Rejser du med Kathrine, får du en frisk, praktisk og kyndig rejseleder med udbredt, lokalt kendskab til rejsemålet. Historien bliver levende, nærværende og relevant, når vi befinder os på stedet, hvor historierne udspillede sig.


Morten Nielsen

Morten Nielsen

Cand Scient Morten Nielsen er uddannet geograf og har siden studietiden i 1980'erne været rejseleder; ofte til Paris. Efter endt studie boede han et halvt år i det 18. arrondissement midt i det eksotiske la Goutte d'Or tæt ved Barbes. Morten har udover hovedfaget i humangeografi speciale i Østasien og den kinesiske byudvikling. Morten Nielsen arbejder nu i den danske rejse- og hotelbranche og har ledet de seneste loppemarkedsture til Paris.


Allan Have Larsen

Allan Have Larsen

Allan er cand. mag i russisk og religionsvidenskab og har tilbragt megen tid i Rusland og andre steder i den tidligere Sovjetunion. 1998-99 underviste Allan i dansk for Nordisk Ministerråd i den russiske by Pskov og fra 2004-7 arbejdede Allan som dansk lektor i i Sankt Petersborg. Allan startede som rejseleder i Ukraine og Rusland i 1997 for 65-Ferie. Allan har altid været meget interesseret i Ruslands anderledeshed i forhold til resten af Europa. Til daglig arbejder han som sagsbehandler hos SOS og hjælper tilskadekomne i udlandet.


Mikael Frausing

Mikael Frausing

Mikael Frausing har en Ph.d. i historie fra Aarhus Universitet og Dansk Center for Herregårdsforskning. Han har siden 2008 arbejdet med herregårde og deres nye anvendelser set med nutidsbriller. Mikael har stor viden om slotte og herregårde generelt og ikke mindst om balancegangen mellem bevarelsen af herregårdenes historiske autenticitet og deres overlevelse som moderne virksomheder. Han har undervist i historie på Aarhus Universitet og været censor på landets øvrige universiteter. Mikael er ansvarlig for en kortlægning af danske herregårde på hjemmesiden www.danskeherregaarde.dk, og i øjeblikket har han fokus på Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad med ansvar for det særlige og vigtige islæt, slotte og herregårde udgør i den sammenhæng.


Karl Erik Schøllhammer

Karl Erik Schøllhammer

Karl Erik Schøllhammer er professor i Brasiliansk Kultur, Kunst og Litteratur på et universitet i Rio de Janeiro og har boet i flere lande i Sydamerika. Han er specialist i Brasilien og har stor kendskab til det sydamerikanske kontinents historie, samfundsforhold og natur. Karl Erik Schøllhammer er rejseleder på følgende rejser: Brasilien, Påskeøen, Bolivia, Peru og Chile


Jesper Tang

Jesper Tang

Forfatter og journalist mag. art. Jesper Tang, har boet i Provence i mange år. Han har lavet mange udsendelser i Danmarks Radio, skriver bøger og artikler og oversætter fra fransk til dansk. Blandt Jesper Tangs bøger kan nævnes Provence symfonien - et indblik i Provences kultur, natur og mennesker.


Kristian Granov

Kristian Granov

Cand.scient.pol. Kristian Granov har rejst og boet i Japan, og han har stort kendskab til landet. Kristian Granov har læst Idehistorie og Statskundskab, og har boet og arbejdet i Tokyo på Den Danske Ambassade. Kristian har beskæftiget sig indgående med japansk kultur og politik og har blandt andet skrevet artikler fra Japan for magasinet ATLAS


Kasper Møller

Kasper Møller

Kasper Møller interesserer sig både for det historiske såvel som det moderne Kina. Han har boet i landet af flere omgange og taler kinesisk. Derudover har han som en del af sin bachelorgrad læst Asiatiske Studier på CBS. Kasper Møller har også boet og arbejdet i Vietnam og Spanien.


Daniel Martinez

Daniel Martinez

Historikeren Daniel Martinez er ledende historiker ved USS Arizona Memorial og samtidig vært og medarbejder på en række af Discoverys udsendelser om 2. Verdenskrig. Cultours har på vore militærhistoriske rejser til Japan og Pearl Harbor haft fornøjelsen af at have Daniel Martinez som guide på byvandringen "Honululu 1941". Cultours har igen inviteret Daniel Martinez til Danmark for at holde en række foredrag om overfaldet på Pearl Harbor, sænkningen af USS Arizona og de mange andre begivenheder, der fandt sted i forbindelse med overfaldet. Daniel Martinez fortæller også om baggrunden for overfaldet og de mange steder, hvor man i dag i Pearl Harbor, i Honululu og rundt på øen kan se sporene fra krigen. Daniel Martinez har været vært ved 3 udsendelser på Discovery om mordet på John F. Kennedy. Han har været med til at opbygge museet for attentatet i Dallas og har ekspertviden om såvel attentatet som om de begivenheder der fandt sted i tilknytning til dette. Daniel Martinez viser på storskærm både ældre billeder, optagelser og nyere klip fra undervandsoptagelser af vragene, samt billeder fra de historiske steder, som de ser ud i dag.


Kristoffer Granov

Kristoffer Granov

Cand.scient.soc. Kristoffer Granov har i flere perioder boet i Syd- og Nordamerika, hvor han har rejst i en række lande. Kristoffer Granov har stor viden om nord- og sydamerikansk historie, samfundsforhold og aktuelle forhold. Han har i flere perioder boet i bl.a. New York. Han kender byen godt og vil ud over de programsatte aktiviteter give individuelle råd og praktiske anvisninger om de mangfoldige muligheder som byen rummer for oplevelser på alle områder. New York er nem at færdes i, så man kan forfølge sine egne præferencer med et minimum af vejledning.


Karl Granov

Karl Granov

Karl Granov er cand.scient.pol. og har blandt andet arbejdet som Asien-ekspert hos Dansk Industri. Han har stor erfaring som rejseleder og har guidet ture til mange forskellige steder i verden.


Niklas Frank

Niklas Frank

Tysk journalist og forfatter Niklas Frank, 76 år, er søn af tidligere nazistiske Generalguvernør i Polen Hans Frank, som efter krigen blev dømt til døden ved Nürnbergprocessen og efterfølgende hængt. Niklas Frank blev journalist og forfatter. I bogen ”Faderen – en afregning” gør han voldsomt op med faderen. I artikler og bøger har han senere også kritiseret det efterkrigstyskland, der ifølge Niklas Frank ikke tog det nødvendige opgør med de ansvarlige for naziregimet og dets ugerninger.


Jan Hedegaard

Jan Hedegaard

Journalist og forfatter


Martin Skov Friis

Martin Skov Friis

Martin Skov Friis har boet mange år i Spanien og er stor kender af historien og kulturen i landet.


Michael Frederiksen

Michael Frederiksen

Michael er cand. mag. i russisk og historie. Han har undervist i de to fag på Aarhus Universitet og han taler flydende russisk. Michael arbejder som konsulent for TV2, og han har ledet flere rejser til Rusland og Ukraine.


Lars Krants Larsen

Overinspektør og afdelingsleder, er uddannet middelalderarkæolog fra Aarhus Universitet og har været ansat på Moesgaard Museum siden 1999. Har deltaget i, og haft ansvaret for, utallige arkæologiske ud¬gravninger i vore middelalderlige bykerner, i særdeleshed Aarhus. Har særligt beskæftiget sig med vikingetiden, middelalderens borge og materiel kultur.


Søren Jensen

Søren Jensen

Søren Jensen er cand. theol. og sognepræst ved Ellevang Kirke i Risskov. Derudover har han en særlig interesse for specielt kirkehistorie, og han har tidligere været rejseleder på adskillige Luther-ture.


Lise Frost

Lise Frost er uddannet på Aarhus Universitet, hun er cand.mag. i arkæologi og historie og har desuden en ph.d. inden for bronzealder. Lise har siden 2008 været ansat som inspektør på Moesgaard Museum primært med ansvar for museets samlinger. Hun virker derudover som censor i arkæologi og har lang erfaring som underviser, rundviser og foredragsholder.


Kurven er tom.
Cultours Kataloger
Cultours Kataloger

Bestil vores kataloger. Mere info

Genveje

Aktuelt fra Cultours
 • Det 3. Riges Hjerte i maj
  Det 3. Riges Hjerte i maj

  Oplev historien i både Nürnberg, München og Berchtesgaden.

 • Rejser 2017
  Rejser 2017

  Kataloger for 2017 kan læses/downloades/bestil les her. Alle rejser bliver løbende lagt på hjemmesiden.

 • Rejsekalender
  Rejsekalender

  Hold øje med såvel rejser som arrangementer. Vi har et begrænset antal pladser.

 • Facebook
  Facebook

  Her kan du stille spørgsmål til rejselederen, diskutere og udveksle billeder med andre rejsedeltagere m.m.