Indgangen til Auschwitz

Polen 1939 – 1945

Krigsforbrydelser, udryddelseslejre, underjordiske kæmpeanlæg og uløste gåder

 • Riese – planlagt til at blive Det 3. Riges største bunkeranlæg
 • Schloss Fürstenstein – Hitlers underjordiske hovedkvarter?
 • Auschwitz og Birkenau
 • Krakow og Schindlers fabrik
 • Ostwall/Oder-Warthe-Bogen – tyskernes forsvarslinje mod Polen

Historiens største slagtehus og nazisternes port og bolværk mod øst.

På denne rejse får du små glimt af den store historie.

17. september 2023 - 23. september 2023 9.985,- Torsten Granov, cand.mag. og direktør

Fra krigens største bunkeranlæg ”Riese” og området, hvor Guldtoget (måske) er. Auschwitz og Krakow, Generalguvernementets hovedstad og Hans Franks residens, Schindlers fabrik, museer og Ostwall, tyskernes forsvarslinje mod Polen bygget samtidigt med Siegfriedlinjen mod Frankrig.

På denne rejse ser du, hvor magten var centreret i den del af Polen, der i årene 1939 – 44 blev kaldt Generalguvernementet, og som ikke blev direkte indlemmet i det tyske rige efter Hitlers overfald på landet d. 1. september 1939. 

I samarbejdet med Sovjetunionen blev landet efter Den Røde Hærs invasion af landet d. 17. september samme år delt mellem de to magter, og en ny grænse blev trukket. Generalguvernementet bestod i 1939 – 41 af områderne Krakow, Warszawa, Lublin og Radom, og da Hitler i 1941 gik ind i Sovjetunionen, blev det udvidet med Galizien. ”Hovedstaden” i området blev Krakow. Det er et kig tilbage til et af de allersorteste kapitler i 2. Verdenskrig. 

Kort dagsprogram: Polen 1939-1945

Dag 1: Afrejse

Dag 2: Gådefulde Fürstenstein. Riese-anlægget i Sudeterbjergene. Tunneler og underjordiske haller

Dag 3: Radiostationen Gleiwitz, hvor krigen startede

Dag 4: Besøg i koncentrationslejrene Auschwitz og Birkenau

Dag 5: Krakows kongeslot, Hans Franks residens, det jødiske kvarter, Amon Göths hus og Schindlers fabrik

Dag 6: Oder-Warthe-Bogen. Besøg i de underjordiske anlæg. Bunkere, anlæg og ”dragetænder”

Dag 7: Hjemrejse

Udførlig rejsebeskrivelse: Polen 1939-1945

Dag 1: Afrejse

Afgang med bus fra Aarhus kl. 5.00. Opsamling undervejs langs motorvejen over Frederica til Odense, Nyborg, Korsør, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Stubbekøbing, Nykøbing Falster og Gedser; Der er tilslutningsbus med afgang fra Kbh. Hovedbanegård kl. 7.00, opsamling langs motorvejen mod syd E47 og E 55 mod Gedser.

Gennem Tyskland til vor overnatningshotel i Sudeterne.

Dag 2: Gådefulde Fürstenstein. Riese-anlægget i Sudeterbjergene. Tunneler og underjordiske haller.

Umiddelbart inden byen Breslau (i dag Wroclav) blev indesluttet af russerne i februar 1945, forlod et pansertog byen. Ifølge beretninger indeholdt toget, blandt mange andre ting, byens bankers guldbeholdninger. Efter at toget forlod byen med kurs mod Dresden, forsvandt det. Siden er der med jævne mellemrum dukket historier op om, at nu var ”guldtoget” fundet, men først i 2015 kom der troværdige oplysninger om det. To mænd hævdede, at de vidste, hvor toget befandt sig. Siden er der foretaget undersøgelser, men fundet er omgærdet med meget hemmelighedskræmmeri, så der er ikke fremkommet meget konkret. Dog er det oplyst, at toget skulle befinde sig i Sudeterbjerge syd for Breslau i det område, hvor vi har overnattet. Vi besøger slottet Ksiaz, der oprindeligt hed Fürstenstein. Det var i slutningen af krigen under ombygning. Ud over store underjordiske anlæg blev selve slottets indre forstærket med mere end 2-meter-tyk, armeret beton og forsynet med forbindelsesgange mellem de underjordiske anlæg. Stort set alle arkiver om slottets ombygning er forsvundet, derfor er det uklart, hvad formålet med ombygningen var. Skulle det være et bombesikkert tilflugtssted for Adolf Hitler og hans nærmeste medarbejdere? Skulle dele af nazistyrets administration flyttes hertil? Skulle det være hovedkvarter for det tyske militær? Ingen kan med sikkerhed sige, hvad formålet var. Vi besøger slottet og ser den ufærdige ombygning, de tilgængelige dele af de underjordiske anlæg og de rum i slottet, der angiveligt var beregnet for Adolf Hitlers beboelse. 

Syd for Fürstenstein i Sudeterbjergene findes Riese-anlægget. Vi besøger et af de tilgængelige steder, der kun udgør en lille del af det enorme underjordiske anlæg. Vi tager til området i Sudeterbjergene, hvor ”guldtoget” skulle være skjult. Det er ikke sandsynligt, at vi finder det, men vi besøger det område, hvor nazisterne var i gang med at etablere deres største underjordiske anlæg, ”Riese”. Der blev arbejdet 6 forskellige steder samtidigt, og områderne skulle forbindes med jernbanetunneler, således at det hele kom til at udgøre et flere kvadratkilometer stort underjordisk anlæg, formentligt også forbundet med Fürstenstein-slottet 25 kilometer væk. Stort set alle arkiver om Riese er forsvundet, og der findes formentlig flere underjordiske anlæg, end dem, der er kendt i dag. Det er i dette område, ”guldtoget” angiveligt skulle findes. Vi besøger to af de underjordiske anlæg, ser tunnelerne og de underjordiske haller. Da arkiver og planer ikke er bevaret, er formålet med det store anlæg uklart. Det mest sandsynlige er, at det skulle rumme produktionsanlæg for nogle af nazisternes avancerede våben, muligvis også forsøgs- og udviklings- og afprøvningsfaciliteter for nye våben. Der går vedvarende rygter om udviklingen af en atombombe, da der i området findes uranminer. Vi besøger også en mærkelig konstruktion, der består af en cirkel af buer i armeret beton. Den skulle angiveligt være anvendt til forsøg som en antityngdekraftmaskine, ”die Glocke”, som den kaldes, har en vis lighed med de såkaldte flyvende tallerkner. Der er i området rigeligt, der kan sætte fantasien i gang, selvom vi ikke finder ”guldtoget”.

Det var Organization Todt, der stod for arbejdet med ”Riese”. Under dette arbejde i Sudeterbjergene havde man hovedkvarter på herregården Jedlinka, nu omdannet til hotel. Vi forsøger – hvis det er muligt – at overnatte på dette hotel midt i al mystikken.

Dag 3: Radiostationen Gleiwitz, hvor krigen startede.

Om formiddagen ser vi lidt mere af mystikken i Sudeterne, inden vi forlader området og kører mod øst. På vor vej mod Auschwitz besøger vi radiostationen Gleiwitz. Det var her, nazisterne iscenesatte det overfald, Hitler brugte som provokation og begrundelse for krigen mod Polen i 1939.  

Vi overnatter i nærheden af Auschwitz

Dag 4: Besøg i koncentrationslejrene Auschwitz og Birkenau.

Vi begynder i koncentrationslejren Auschwitz om morgenen, hvor der er færrest besøgende. Vi ser først den oprindelige lejr med udstillinger og forklaringer, en oplevelse der kan virke meget stærkt på nogle besøgende. Vi giver os god tid, og der er også mulighed for at gå rundt på egen hånd. Herfra kører vi til Birkenau, den del af lejren hvor jødeudryddelserne fandt sted.

Selvom kun få bygninger og barakker er tilbage på området, er omfanget af lejren tydelig. Gaskamrene er sprængt, men resterne er let genkendelige. Ud over rundvisningen bliver der også her lejlighed til at gå rundt på egen hånd. Efter besøget kører vi til Krakow, hvor vi skal bo to nætter.

Dag 5: Krakows kongeslot, Hans Franks residens, det jødiske kvarter, Amon Göths hus og Schindlers fabrik.

Vi besøger byens gamle kongeslot, hvor den tyske statholder i Generalguvernementet, Hans Frank, boede. Vi går en tur gennem det gamle kvarter, og vi besøger også det jødiske kvarter. 

Vi besøger museet, der er indrettet i Schindlers fabrik, og vi ser det sted, hvor kz-lejren, der husede fangerne på fabrikken, lå. 

Vi går også forbi det hus, hvor lejrkommandanten Amon Göth boede. Der bliver lejlighed til at opleve Krakow på egen hånd om eftermiddagen.

Dag 6: Oder-Warthe-Bogen. Besøg i de underjordiske anlæg. Bunkere, anlæg og ”dragetænder”.

Vi forlader Krakow og kører vestpå gennem Polen. Vi besøger et af de mest velbevarede steder på Oder-Warthe-Bogen, en del af Ostwall, forsvarsanlægget mod Polen. Vi kommer ned i de underjordiske anlæg og besøger en over 10 kilometer lang forbindelsestunnel. Vi ser også bunkere og anlæg, bl.a. ”dragetænder”, betonklodser, der skulle hindre kampvogne i at komme frem. Stedet er kun lidt besøgt, og nogle af tingene skal man lede efter i terrænet. I nærheden af stedet er den kaserne, der rummede både de tyske og senere de russiske soldater. Den er nu ombygget til et udmærket 3-stjernet hotel, hvor vi bor på turens sidste nat.

Dag 7: Hjemrejse.

Efter morgenmaden kører vi ud af Polen og ind i Tyskland til Rostock med færgen til Gedser og videre ad samme rute som på udrejsen.

Vi regner med at være i København ca. kl. 17 og i Aarhus kl. 19.30.

I prisen er inkluderet:

 • Busrejse i moderne langtursbus
 • Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser
 • Morgenmad og aftensmad alle dage undtagen aftensmad 4. dag
 • Kort og andet oplysende materiale
 • Alle entreer, besøg, udflugter og arrangementer der er nævnt i programmet
 • Alle skatter og afgifter
 • Historiskkyndig ekspertrejseleder og engelsktalende, polsk guide

Tilkøbsmulighed:

 • Enkeltværelse DKK 2.000

Din rejseleder på turen til Polen er Torsten Granov, cand.mag. og direktør

Torsten Granov

Torsten Granov er direktør og grundlægger af rejsebureauet Cultours. Han er cand.mag. i fransk og historie og har bl.a. undervist i fransk historie på Århus Universitet. Torsten har rejst over hele verden og ledet utallige rejser til nære og fjerne egne af kloden.

Torsten har boet i Provence i flere perioder og har gennem årene opbygget et stort netværk af lokale kontakter. Deltagerne i rejserne til Provence kan således få oplevelser, som kun få besøgende har mulighed for. Desuden er Torsten Granov forfatter til bøger om provençalsk mad og ikke mindst trøfler. Han har i mange år beskæftiget sig med trøfler, som entusiast, foredragsholder og som forfatter til “En bog om trøfler”. Torsten er desuden medlem af det franske trøffelbroderskab “Confrerie de la Truffe Noire et de la Gastronomie”.

Torsten har f.eks. også besøgt Vietnam mange gange og har et indgående kendskab til Vietnams historie, samfund og kultur. Han har samarbejdet med Det vietnamesiske Kulturministerium, og han er formand for Hués venner i Danmark. Torsten Granov har besøgt militærhistoriske steder og installationer over det meste af verden. Han har især bekæftiget sig indgående med Normandiet og Invasionskysten, herunder  invasionshistorien, og er forfatter til bogen “D-Dag, optakten, dramaet og efterspillet”.

Læs mere om vores rejseledere  her >>

Vil du vide mere om Polen? Læs med her.

Rejseleder Torsten Granovs kommentarer til rejsen til Polen:

Generalguvernementet Polen var navnet på den del af Polen, som ikke blev annekteret af enten Tyskland eller Sovjetunionen i 1939. Det mest kendte minde fra 2. Verdenskrig er koncentrationslejren Auschwitz, som er et af hovedmålene for rejsen.

Krakow, Hans Frank og Schindlers liste

Vi skal bo i den gamle kongeby Krakow, hvor vi besøger generalguvernøren Hans Franks residens, kongeslottet, hvorfra han regerede generalguvernementet med hård hånd. Det skulle omformes til et tysk område under herrefolkets ledelse. Hans Frank var en loyal nazistisk jurist, der havde ført mange retssager for partiet siden 20-erne. Han blev dømt til døden og hængt i Nürnberg. Vi skal også besøge Schindlers fabrik, hvor mange af de jøder, han frelste fra udryddelse, arbejdede, og hvor der i dag er museum. Historien om ejeren Oscar Schindler var baggrunden for Steven Spielbergs film, “Schindlers List”. Vi besøger også det tidligere jødiske kvarter.

Fürstenstein og Riese

På vejen til Auschwitz besøger vi et af de uforklarlige steder, nazisterne efterlod sig: Slottet Fürstenstein, der var under ombygning til en form for kæmpestort beskyttelsesrum med underjordiske bunkere. Stort set alle arkiver om slottet under 2. Verdenskrig er forsvundet. Der gættes på, at slottet skulle være Hitlers hovedkvarter eller den tyske regerings og Görings tilflugtssted eller et hemmeligt forskningscenter. Vi besøger slottets mystiske indre og kan selv gætte videre. Også arkiverne om det store 25 kvadratkilometer store tunnel- og bunkerområde, der var under konstruktion i krigens sidste år, er forsvundet. Stedet hedder Riese, og det enorme underjordiske anlæg skulle formentlig rumme store dele af den tyske våbenproduktion. Seks store områder forbundet med underjordiske jernbanetunneller skulle bringe rustningsproduktionen udenfor bombemaskinernes rækkevidde. Anlægget blev aldrig færdigbygget, og et besøg i det får virkelig fantasien i gang.

Auschwitz

Et af de mest kendte minder fra 2. Verdenskrig er koncentrationslejren Auschwitz, som er et af hovedmålene for rejsen. Vi tilbringer en hel dag i Auschwitz og får lejlighed til at besøge både den oprindelige lejr og Birkenau, hvor masseudryddelsen af jøderne fandt sted. Det er et urovækkende sted, men et nødvendigt sted at besøge, hvis man vil prøve at fatte det ufattelige: Omfanget og karakteren af folkemordet på jøderne og andre som nazisterne opfattede som fjender. En af de utrolige ting er, at kommandantens hus stadig ligger intakt umiddelbart udenfor indhegningen. Her boede Rudolf Höss med familie og børn, mens han passede sit arbejde. Efter krigen blev Höss stillet for en domstol og dømt til døden. I fængslet skrev han sine erindringer, hvor han ikke giver udtryk for noget samvittighedsnag over de myrderier, han havde ansvaret for. Vi ser stedet, hvor han blev hængt, i den oprindelige lejr.

Østvolden eller Warthe-Bogen

Vi besøger også Ostwall eller Warthe-Bogen. Et forsvarsanlæg, der blev anlagt i Tyskland i 30-erne langs den daværende østgrænse mod Polen. Forsvarslinjen var som Siegfriedlinjen i vest beregnet til at forsvare Tyskland mod angreb fra naboerne. Vi besøger et sted, hvor en mere end ti kilometer lang tunnel forbinder en række kanon- og observationsposter. Forsvarslinjen blev opgivet allerede i 1938 som overflødig. Nu skulle man ikke forsvare, men angribe. Vi skal overnatte på den kaserne, hvor mange af soldaterne, der var stationeret ved Østvolden, boede. Den er nu omdannet til et 3-stjernet hotel. Forsvarsanlæggene er ikke nemme at finde, men vi har allieret os med lokale guider, der viser rundt.

Da jeg første gang besøgte stederne, blev jeg meget fascineret af alt det, der var at se, og det forbavsede mig, at der var så få, der besøgte nogle af disse meget seværdige spor fra krigen.

Med venlig hilsen og på gensyn

Torsten Granov
Rejseleder, cand.mag. og direktør

Polen 1939-1945 rejsekatalog

Krigens største bunkeranlæg ”Riese” og området, hvor Guldtoget (måske) er. Auschwitz og Krakow, Generalguvernementets hovedstad og Hans Franks residens, Schindlers fabrik, museer og Ostwall, tyskernes forsvarslinje mod Polen bygget samtidigt med Siegfriedlinjen mod Frankrig. Alt dette skal vi opleve på denne rejse. Download eller bestil kataloget nedenfor.

Få tilsendt kataloget med post eller på mail

LÆS MERE OM POLEN I CULTOURS’ FØLJETON “KRIGENS SIDSTE ÅR”

“KRIGENS SIDSTE ÅR” er fortalt af Cultours´ erfarne rejseledere og anerkendte militærhistorikere, Torsten Granov, Niels Vistisen, Poul Grooss og Martin Cleemann Rasmussen,

I Cultours lod vi i 75-året for D-dag en helt særlig artikelserie, Krigens Sidste År, følge de vestlige allierede, fra de satte foden på det europæiske kontinents jord i vest, og de sovjetiske styrker, fra de begyndte at rulle frem fra øst, samtidig med at vi holdt øje med, hvad der foregik i Stillehavet.

Den populære føljeton udkom både i bogform og online. Se nedenfor og læs mere om Polen i “Krigens Sidste År“ online, eller køb bogen i vores webshop. 

Praktisk information ved bestilling af rejsen

Ved bestilling af en rejse skal du med det samme i betalingsvinduet godkende, at vi trækker rejsens pris fra dit betalingskort. Der gives lov til, at vi trækker hele beløbet.

Vi trækker betalingen i 2 omgange:

 • Vi trækker depositum nu.
 • Vi trækker restbeløbet 60 dage før afrejse.

Dette vil også stå på ordrebekræftelsen/i tilmeldingsbrevet.

– Kan man reservere plads i bussen?

– Nej, men vi skifter plads undervejs, så alle sidder både forrest og bagerst i bussen på såvel udrejse som hjemrejse.

– Kan man være sikker på at komme til at sidde sammen?

– Ja selvfølgelig! Rejselederen sørger for, at du sidder sammen med dem, du har booket rejsen med. Også selvom I ikke stiger på bussen samme sted.

Print rejse