Cultours får igen besøg af Niklas Frank, søn af ”Polens bøddel”, generalguvernør Hans Frank. Du kan møde og høre Niklas Frank i Aarhus og København. Læs mere her

Anders Vogt Norup

Cand. mag.

Anders Vogt Norup er uddannet på Aarhus Universitet og er cand. mag. i idéhistorie og historie. Han har siden 2016 været ansat som formidlingsinspektør på Moesgaard Museum med ansvar for kvaliteten af den personbårne formidling og undervisning. Anders er ekspertrejseleder på rejsen til Pompeji og Herkulanum – På vej mod katastrofen