Peter Præstgaard

Cand. mag.

Peter Præstgaard, cand. mag., har i en lang årrække interesseret sig for 2. Verdenskrig og Den kolde Krig og beskæftiget sig med perioden 1940-45 og tiden op til Murens fald. Han har været rejseleder hos Cultours siden 2009. Han er ansat som museumsassistent på Besættelsesmuseet i Aarhus og medlem af bestyrelsen for museets venneforening.

Peter Præstgaard