Poul Grooss, kommandør

Poul Grooss er pensioneret fra Søværnet og har derefter frem til 2013 arbejdet som militærhistoriker for Forsvarsakademiet. Han har været lærer i moderne militære operationer på Søværnets Officersskole og Forsvarsakademiet. Han har anmeldt ca. 300 bøger om sikkerhedspolitik, militære og maritime emner til “Militært Tidsskrift” og ”Marinehistorisk Tidsskrift”. Han har været rejseleder på militærhistoriske ture til blandt andet Moskva, Volgograd (Stalingrad), Sankt Petersborg, Polen, Finland, Estland, Normandiet, England, Washington, Pearl Harbor, Tokio og Hiroshima.

Han udgav i 2014 en bog om krigen i og omkring Østersøen 1939 – 1945. En udgave på engelsk udkom i 2017. Han har været benyttet som foredragsholder om militærhistoriske emner, blandt andet ved Folkeuniversitetet i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Rønne.

Poul Grooss har blandt andet holdt foredrag om:
– Den russiske flådes historie
– Vitus Bering, Ruslands historie
– Den russisk-japanske Krig 1904 – 1905
– Kampene ved Stalingrad og Moskva
– Leningrads belejring
– Krigen i Stillehavet 1941 – 1945
– Den allierede landgang ved Anzio i 1944
– Invasionen i Normandiet (Operation Overlord) og den maritime del af invasionen (Operation Neptune)
– Diverse foredrag om Den anden Verdenskrig, specielt søkrigen, luftkrigen, elektronisk krigsførelse, efterretningstjeneste, vildledningsoperationer samt krigen omkring Østersøen 1939 til 1945
– Peenemünde.

Poul Groos