REJS MED EKSPERTERNE

Foredragsrække: 2. verdenskrig – nye vinkler, glemte fronter

Krigen i Østersøen
Morgenen efter en kollision i tæt tåge mellem den svære tyske krydser ”Prinz Eugen” og den lette tyske krydser ”Leipzig” den 15. oktober 1944: 19 dræbte og 30 sårede. (Kilde: SMB Arkiv 'Krigen i Østersøen 1939-1945' af Poul Grooss)

Tid & Sted: 

Tid
Tirsdag. 31/10/23, 5 gange, 17.15

Sted
AU, Campus Emdrup, bygning A, lokale A414 (4. etage)
Tuborgvej 164
2400 København NV

Pris
Standard 695,00 kr.
Studerende 350,00 kr.

Ved Torsten Granov, Poul Grooss, Martin Cleemann Rasmussen og Niels Klingenberg Vistisen

Tag med til en række af forelæsninger, der sætter fokus på både ukendte og oversete vinkler af 2. verdenskrig og giver nye perspektiver på nogle af de store begivenheder og udviklinger.

Fra krigen i Østersøen mellem tyske og russiske flådestyrker, ubåde, flygtningeskibe og efterretninger, over kampene på Europas glemte front, Italien, hvor en broget allieret hær sled sig gennem det vanskelige italienske bjergterræn forbi Monte Cassino og Rom og helt til Østrig ved krigens afslutning.

Vi kommer også forbi D-dag og landgangen i Normandiet, den nok mest skelsættende begivenhed i 2. verdenskrig.

Med afsæt i bl.a. dagbøger og billeder skal vi høre den fascinerede historie om to danskere, der meldte sig til canadiske krigstjeneste – om deres deltagelse i kampene i Normandiet og i Nordvesteuropa helt frem til krigens afslutning.

Hitler blev udsat for adskillige attentater, men hvem stod bag, hvad var baggrunden, og hvorfor lykkedes de ikke?

Temaerne for de enkelte forelæsninger er:

Kampene i Italien – Europas glemte front og de glemte hære

Forelæsningen dækker kampene i Italien fra de allieredes landgang på Sicilien, på det italienske fastland og til krigens afslutning. Italiensfelttoget er ofte blevet kaldt for “den glemte front”, men det var her, de allierede fik de dyrekøbte erfaringer, som gjorde invasionen i Normandiet mulig. Det var i Italien, at soldater fra begge sider kæmpede i et nærmest ufremkommeligt terræn, og hvor tusinder af soldater mistede livet i kæmpemæssige offensiver, uden at fronten rykkede sig. I forelæsningen hører vi om baggrunden for de allierede invasion og om kampene på Sicilien, Salerno og ved Monte Cassino. Vi kommer også forbi Mussolinis Italien, italienernes forhold til den fascistiske fortid og hvilke spor, krigen har sat i Italien. Martin Cleemann Rasmussen er cand.mag. i historie med speciale i krigshistorie og rejseleder på militærhistoriske rejser til Italien.

Krigen i Østersøen 1939-1945

Forelæsningen om krigen i Østersøen 1939-1945 trækker uhyggeligt aktuelle tråde til den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa i 2023, hvor sikkerheden i Østersøen pludselig igen er relevant. I denne forelæsning afdækkes det sikkerhedspolitiske og efterretningsmæssige spil i Østersøen forud for krigsudbruddet og krigen mellem Nazityskland og Sovjetunionen, samt hvordan de nordiske lande, bl.a. Sverige, var blandet ind i det. Forelæsningen tager udgangspunkt i Poul Grooss’ anmelderroste bog med samme titel. Poul Grooss er pensioneret kommandør med tjeneste fra bl.a. Forsvarets Efterretningstjeneste bag sig, og han er rejseleder på krigshistoriske ture til bl.a. det tidligere Østprøjsen, Finland og Polen.

Under fremmed muld – to danskere i canadisk krigstjeneste under 2. verdenskrig

Forelæsningen bygger på Niels Klingenberg Vistisens bog ‘Under fremmed muld – to danskere i canadisk krigstjeneste‘. De to unge danskere John Andreasen og Niels Wiesneck blev fanget uden for Danmarks grænser, da landet blev besat i 1940. De besluttede begge at melde sig til den canadiske hær for at kæmpe mod nazismen og for Danmarks befrielse. Denne forelæsning handler om deres indsats og oplevelser og om deres motivation og overvejelser. De efterlod begge omfattende dagbøger og genstande, som fortæller en helt unik historie, ikke bare om de to, men også om hvordan krigen i Nordvesteuropa tog sig ud fra D-dag i 6. juni 1944 og frem til krigens afslutning i Europa 8. maj 1945. Der fortælles også om bogskrivningsprocessen, og hvordan man tager udgangspunkt i dagbøger. Niels Klingenberg Vistisen er cand.mag. i historie, chefkonsulent i Forsvaret og rejseleder til bl.a. Normandiet & Arnhem.

Attentatet på Hitler – kunne hans død have afsluttet krigen?

Forelæsningen omhandler de mere end 100 attentatforsøg på Adolf Hitler, og hvorfor de ikke lykkedes, herunder det nok mest kendte, 20. juli-attentatet i Wolfsschanze. Hvilke modstandere forsøgte at slå Hitler ihjel, og hvad var deres bevæggrunde? Samtidig diskuteres det, hvilken virkning Hitlers død kunne have haft på krigens udvikling. Torsten Granov er direktør for rejsebureauet Cultours og rejseleder på ture til bl.a. Wolfsschanze, til München og til Det Tredje Riges Hjerte.

D-dag – landgangen i Normandiet og den vigtigste begivenhed i 2. verdenskrig

Forelæsningen om D-dag gennemgår de omfattende forberedelser, planlægning og overvejelser forud for de allieredes landgang på det tyskbesatte europæiske fastland den 6. juni 1944. Den store og komplekse allierede operation ses både i sammenhæng med tyskernes strategi for forsvaret af kysten og den overordnede udvikling i krigen i 1944. Set i den kontekst var landgangen i Normandiet en afgørende dato i krigens udvikling, og at den sluttede, som den gjorde. Hvordan kunne krigen – og verden som vi kender den i dag – have set ud hvis landgangen var slået fejl? Torsten Granov er forfatter til bogen ‘D-dag – optakten, landgangen, efterspillet’ og direktør for rejsebureauet Cultours. Han har i mere end 40 år rejst til Normandiet som rejseleder.

Program:

Tirsdag. 31/10/23 kl. 17.15 – 19.00
Kampene i Italien – Europas glemte front og de glemte hære
Martin Cleemann Rasmussen, ekstern lektor i russisk og historie, Hærens Officersskole, rejseleder Cultours

Tirsdag. 7/11/23 kl. 17.15 – 19.00
Krigen i Østersøen 1939-1945
Poul Grooss, pensioneret kommandør, forfatter og rejseleder, Cultours

Tirsdag. 14/11/23 kl. 17.15 – 19.00
Under fremmed muld – to danskere i canadisk krigstjeneste under 2. verdenskrig
Niels Klingenberg Vistisen, cand.mag. i historie, major, forfatter og rejseleder, Cultours

Tirsdag. 21/11/23 kl. 17.15 – 19.00
Attentatet på Hitler – kunne hans død have afsluttet krigen?
Torsten Granov, cand.mag. i historie, forfatter og direktør, Cultours

Tirsdag. 28/11/23 kl. 17.15 – 19.00
D-dag – landgangen i Normandiet og den vigtigste begivenhed i 2. verdenskrig
Torsten Granov, cand.mag. i historie, forfatter og direktør, Cultours

KØB BILLET DIREKTE HOS FOLKEUNIVERSITETET KØBENHAVN

FOREDRAG

DATO

Rejseleder

Pris

Ingen arrangementer

DINE FOREDRAGSHOLDERE

Poul Grooss

Poul Grooss er pensioneret fra Søværnet og har derefter frem til 2013 arbejdet som militærhistoriker for Forsvarsakademiet. Han har været lærer i moderne militære operationer på Søværnets Officersskole og Forsvarsakademiet. Han har anmeldt ca. 300 bøger om sikkerhedspolitik, militære og maritime emner til “Militært Tidsskrift” og ”Marinehistorisk Tidsskrift”. Han har været rejseleder på militærhistoriske ture til blandt andet Moskva, Volgograd (Stalingrad), Sankt Petersborg, Polen, Finland, Estland, Normandiet, England, Washington, Pearl Harbor, Tokio og Hiroshima.

Han udgav i 2014 en bog om krigen i og omkring Østersøen 1939 – 1945. En udgave på engelsk udkom i 2017.

Han har været benyttet som foredragsholder om militærhistoriske emner, blandt andet ved Folkeuniversitetet i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Rønne.

Torsten Granov

Torsten Granov

Torsten Granov er grundlægger af rejsebureauet Cultours og har besøgt militærhistoriske steder og installationer over det meste af verden.

Han har især bekæftiget sig indgående med Normandiet og Invasionskysten, herunder invasionshistorien, og er forfatter til bogen “D-Dag, optakten, dramaet og efterspillet”.

Niels Klingenberg Vistisen

Niels Klingenberg Vistisen

Niels Klingenberg Vistisen er Cultours’ ekspert i Krigen på Vestfronten og guide på turen ”Normandiet D-dag”.

Niels er uddannet Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet (2007), og det kombineret med tjeneste som officer i Hjemmeværnet og Hæren giver ham mulighed for at bruge den akademiske og den operative militære virkelighed i sin fortælling.

Han er ekspert i D-dag og de efterfølgende kampe på Vestfronten og har helt fra barnsben opbygget en stor viden på området, en viden som sidenhen er udbygget i samarbejde med bl.a. Forsvarsakademiet og engelske militære eksperter.

Martin Cleemann Rasmussen

Martin Cleemann Rasmussen

Martin Cleemann Rasmussen er cand. mag. i Russisk og Historie med speciale i krigshistorie.

Martin er medlem af Dansk Militærhistorisk Kommission og er tilknyttet Hærens Officersskole og Forsvarsakademiet og DIS som ekstern lektor. Han har gennem mange år holdt foredrag og undervist på Hærens Officersskole om bl.a. D-dag og kampene i Italien, og han er anmelder og forfatter til artikler i flere medier også i officersskolens udgivelser, fx til jubilæumsbogen.

Martin har været tilknyttet Cultours siden 2004. Han er en medrivende foredragsholder og han har været rejseleder på utallige rejser verden over.

KØB BILLET DIREKTE HOS FOLKEUNIVERSITETET KØBENHAVN

FOREDRAG

DATO

Rejseleder

Pris

Ingen arrangementer