REJS MED EKSPERTERNE

FORSIKRINGER

Afbestillingsforsikring  

Cultours anbefaler, at du altid køber en afbestillingsforsikring samtidig med, at du bestiller en rejse. Med denne forsikring kan du aflyse din rejse ved alvorlig og akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Det kan også være uventet sygdom m.m., der rammer rejsedeltageren, ægtefælle, samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende eller bedsteforældre.

OBS! Når flere rejser sammen, anbefaler vi på det kraftigste at man køber en afbestillingsforsikring i samme forsikringsselskab.

Du kan købe afbestillingsforsikring gennem eget forsikringsselskab eller en af de mange udbydere på markedet. Du kan f.eks. tegne en afbestillingsforsikring hos Europæiske her

Rejseforsikring

Ved både rejser udenfor og indenfor Det Blå EU-sygesikringskorts dækningsområde skal du altid tegne en privat rejseforsikring for at overholde vores almindelige rejsebetingelser. For langt de fleste vil f.eks. hjemtransport, et hospitalsophold, en operation eller akut behandling hos en specialist i udlandet have store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke har købt en rejseforsikring. 

Du kan for eksempel tegne en rejseforsikring gennem Europæiske ERV ved at klikke her.

OBS! En del øvrige selskabers rejseforsikringer forudsætter at Det Blå Sygesikringskort medbringes på rejser i Det Blå EU-sygesikringskorts dækningsområde, for at en privat rejseforsikring dækker. Dette forlanger Europæiske også – se mere her.

Det blå EU-sygesikringskort

Per 1. august 2014 er rejsesygesikringen på det gule sundhedskort bortfaldet og det blå EU sygesikringskort er trådt i stedet. Der er dog væsentlige forskelle i dækningen på det gule og det blå kort, og Cultours tilråder derfor altid at supplere det blå EU-sygesikringskort med en privat rejseforsikring.

Det blå EU-sygesikringskort gælder i EU/EØS lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EU-sygesikringskortet dokumenterer indehaverens ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin m.m. Behovet for behandling skal opstå, mens du er i udlandet. Det er lægen i opholdslandet, der vurderer, om en behandling er blevet nødvendig. Kortet giver ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få behandling. Der er ingen aldersmæssige begrænsninger for Det blå EU-sygesikringskort inden for Det Blå EU-sygesikringskorts dækningsområde (EU/EØS).

Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til behandling på samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor du søger hjælp. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, du besøger, gælder det også for danske sikrede med Det blå EU-sygesikringskort. 

Hvis du benytter Det blå EU-sygesikringskort som din eneste forsikring, skal du være særligt opmærksom på følgende:

  • I mange turistområder findes der ikke offentlige behandlingssteder, og privathospitalerne afviser det blå kort. 
  • Du skal selv kunne transportere dig til nærmeste hospital.
  • Standarden på offentlige sygehuse kan være anderledes end i Danmark.
  • Der er ingen mulighed for at benytte en dansk alarmcentral. 
  • Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport samt hotelophold, hjemtransport m.v. for ledsager eller tilkaldelse af en pårørende, hvis man bliver indlagt i udlandet. 

Det blå EU-sygesikringskort dækker derudover kun kroniske lidelser eller eksisterende sygdomme, der er stabile. Har du inden for de sidste to måneder før afrejsen været hospitalsindlagt, behandlet hos læge eller fået ændret medicinering, kontakt da egen læge.

Cultours kræver derfor, at du altid tegner en rejseforsikring, der som et minimum supplerer det blå kort. En del private tillægsrejseforsikringer forudsætter som nævnt at Det Blå Sygesikringskort medbringes på rejsen, for at tillægsrejseforsikringen dækker. Undersøg evt. bestemmelserne ved dit eget forsikringsselskab.

Læs mere om og bestil eventuelt det blå EU-sygesikringskort på:

www.borger.dk

Det gule sundhedskort

Det blå EU-sygesikringskort gælder ikke som sygesikring i Danmark, Grønland og Færøerne. Her skal du stadig bruge dit gule sundhedskort, når du tager til lægen.

Rejseforsikring knyttet til kontokort:

Mange kontokortordninger har i dag tilknyttet en rejseforsikring. Dette kan desværre for nogles vedkommende være en falsk tryghed, da de på visse område langt fra dækker nok. Her tænkes b.la på begrænsninger i dækningen for hjemtransporten i tilfælde hvor det bliver nødvendigt. Undersøg i god tid inden rejsen bestemmelserne omkring dit eget kontokort.

Hospitalsophold + hjemtransport fra fx. USA, kan let løbe op i over 1 million. Så vær altid helt sikker på, at du er dækket korrekt ind.