REJS MED EKSPERTERNE

Foredragsrække: Den danske flådes historie

Den danske flådes historie

Tid & Sted: 

Startdato: Onsdag d. 25. oktober 2023

Slutdato: Onsdag d. 1. november 2023

Tidspunkt: Kl. 16:15 – 18:00

Varighed: 2 onsdage

Sted: Folkeuniversitetet, Gammel Strand St. (Metro), Læderstræde 34, 2., 1201 Kbh. K Lokale: Auditoriet

Ved kommandør og militærhistoriker Poul Grooss

Officielt har Danmark haft en flåde siden 1510. Kongemagtens anvendelse af magt på havet går dog væsentligt længere tilbage i historien, og vikingernes angreb på klostret i Lindisfarne (Holy Island) ud for Northumberlands kyst i året 793 kunne være et godt udgangspunkt. Efter vikingetiden blomstrede søhandel og fiskeri, hvilket medførte både pirateri og krav om beskyttelse. Hermed udvikledes flåderne, og kongerne ønskede monopol på sejlads og handel, hvilket medførte krige. Søfartsnationerne ønskede fri sejlads.

Danmarks store flåde muliggjorde opdagelsesrejser og handel i fjerne områder. Danmarks neutrale status i 1700-tallet medførte enorme indtægter, men det gik galt i 1801 og i 1807, hvorefter Danmark ikke længere var en stormagt. I Nordatlanten har flåden varetaget rigets interesser i århundreder. Flåden var stor nok til at holde Danmark uden for 1. Verdenskrig, men ikke stor nok til at holde Danmark uden for den næste krig. Herefter fulgte Den Kolde Krig og senere Danmarks deltagelse i piratbekæmpelse øst og vest for Afrika samt ændrede vilkår i de arktiske områder.

KØB BILLET DIREKTE HOS FOLKEUNIVERSITETET KØBENHAVN

FOREDRAG

DATO

Rejseleder

Pris

Ingen arrangementer

DIN FOREDRAGSHOLDER

Poul Grooss

Poul Grooss er pensioneret fra Søværnet og har derefter frem til 2013 arbejdet som militærhistoriker for Forsvarsakademiet. Han har været lærer i moderne militære operationer på Søværnets Officersskole og Forsvarsakademiet. Han har anmeldt ca. 300 bøger om sikkerhedspolitik, militære og maritime emner til “Militært Tidsskrift” og ”Marinehistorisk Tidsskrift”. Han har været rejseleder på militærhistoriske ture til blandt andet Moskva, Volgograd (Stalingrad), Sankt Petersborg, Polen, Finland, Estland, Normandiet, England, Washington, Pearl Harbor, Tokio og Hiroshima.

Han udgav i 2014 en bog om krigen i og omkring Østersøen 1939 – 1945. En udgave på engelsk udkom i 2017.

Han har været benyttet som foredragsholder om militærhistoriske emner, blandt andet ved Folkeuniversitetet i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Rønne.

KØB BILLET DIREKTE HOS FOLKEUNIVERSITETET KØBENHAVN

FOREDRAG

DATO

Rejseleder

Pris

Ingen arrangementer