REJS MED EKSPERTERNE

Gold strand

Englændernes vigtigste invasionsstrand var Gold

Gold var det vigtigste opmarchområde for de engelske styrker. Det var her, en af de kunstige havne skulle anlægges og dermed stedet, hvor hovedparten af de engelske forsyninger skulle komme i land i invasionens første dage. Da den amerikanske kunstige havn blev ødelagt, fik havnen, der blev anlagt ved Arromanche, endnu større betydning end forudset.

Landsætningen på Gold skete planmæssigt kl. 7.30. På grund af tidevandet var den omkring en time senere end landsætningen på Omaha. Det betød, at skibsartilleriet havde en time mere til at bearbejde de tyske stillinger på stranden.

Beskydningen var præcis, og på store del af Gold var befæstningerne helt ødelagt, og de tyske tropper gjorde meget ringe modstand. Flere steder koncentrerede tyske skytter sig om at skyde på de ingeniørtropper, der fjernede forhindringer på stranden. Det betød, at rydningen gik langsomt, og mange skibe blev beskadiget på vej mod kysten. Landsætningen skete ud for landsbyerne Ver-sur-Mer, Meuvaines og Asnelles. Efter at den tyske modstand var bragt til ophør, og strandene var ryddet, kunne der hurtigt ilandsættes store mængder forsyninger. Denne del af operationen forløb meget glat, og alt var meget velorganiseret på stranden.

De tyske tropper ved Gold var kun i stand til at yde beskeden modstand. Befæstningerne på Kysten var blevet stærkt beskadigede og tropperne bestod for en del af frivillige fra Rusland og Østeuropa. Det lykkedes i løbet af formiddagen at nedkæmpe den øvrige tyske modstand langs kysten på Gold og de engelske styrker begyndte at arbejde sig indefter i landet.

Som de eneste nåede styrkerne på Gold en del af de forudsatte mål for erobringerne på D-dag.

Golds funktion som invasionsstrand

 Englændernes vigtigste invasionsstrand var Gold. Den lå i midten af invasionsområdet, og den skulle sikre forbindelsen mellem de engelsk-canadiske brohoveder mod øst og det amerikanske, Omaha, der lå umiddelbart vest for Gold. Utah, det vestligeste brohoved, skulle efter planen først forenes med de øvrige brohoveder omkring d. 10. juni.