REJS MED EKSPERTERNE

Strandene med kodenavnet Juno ligger umiddelbart vest for Sword stranden

På Juno gik 21.400 canadiere i land på D-dag. Landgangen fandt sted ved byerne Courseulles, Berniéres og St. Aubin-sur-Mer. På grund af forsinket ankomst til stranden var det allerede ved at blive højvande, da landgangsfartøjerne nåede ind til kysten. De sejlede helt ind mellem de tyske forhindringer på stranden. Det betød, at de miner, der var fastgjort ovenpå forhindringerne, blev ramt og sprang. Mere end halvdelen af landgangsfartøjerne blev beskadigede, og en fjerdedel sank.

Skaderne på nogle af skibene var begrænsede, og mandskabet på flere af de beskadigede både nåede ind til kysten. Sherman amfibiekampvognene nåede stranden senere eller samtidigt med infanteriet, hvilket betød, at det var uden panserstøtte ved kampenes begyndelse. Mellem stranden og baglandet var en høj mur, og først da specialtanks med broer kom til, lykkedes det at forcerer muren.

Minefelterne bag kysten blev ryddet ved hjælp af specialtanks med kæder, der piskede jorden op, så minerne sprang. Tyskerne forsvarede sig energisk, men var i meget stort undertal. De tyske artilleristillinger var ikke færdiggjort og der manglede overdækning med beton af flere stillinger med svært artilleri. Kampene ved invasionsstranden ophørte først hen på eftermiddagen. Nogle tyske enheder forskansede sig og forsvarede sig hårdnakket, men blev efterhånden nedkæmpet.

Efter at de tyske befæstningsanlæg på kysten var ødelagt, var der kun meget få tyske soldater i baglandet, og fremrykningen kunne foregå uden større kampe. Anden bølge af invasionsstyrken involverede sig ikke i kampene på stranden og fortsatte umiddelbart efter ilandsætningen ind i landet med de faste mål, bl.a. Landsbyen Creully, der blev nået kl. 17 på D-dag. Her opslog Montgomery sit hovedkvarter d. 9 juni.

Canadierne på Juno var de af de landsatte styrker på D-dage, der kom tættest på de optimistiske mål, der var sat for dagen. De havde tab, som kan sammenlignes med amerikanernes på Omaha. Både på Juno og Omaha blev omkring halvdelen af de landsatte i invasionens første time dræbt eller såret.

Canadierne stod om aftenen på D-dag op til 10 kilometer inde i landet og havde opnået forbindelse med de engelske styrker ved Gold.

Junos funktion som invasionsstrand

Målet for erobringerne på D-dag, var landsbyerne Carpiquet og den nærliggende flyveplads samt hovedvejen mellem Caen og Bayeux. Det var også planlagt, at sammenslutningen med de engelske styrker fra Sword brohovedet skulle ske på D-dagen.
Ved Juno gik soldater fra Canada i land, sammen med engelske panserstyrker.