REJS MED EKSPERTERNE
Vinapu

Den første indvandring

Det var sandsynligvis omkring år 500, at de første mennesker kom til Påskeøen. Traditionen siger, at det var kongen Hutu Matua, der efter interne kampe på en af Marquesasøerne blev fordrevet eller udvandrede til Påskeøen med sine tilhængere. Marquesasøerne ligger ca. 6.000 km. nordvest for Påskeøen. En afstand der er større end afstanden fra Europa til USA. Det må formodes, at man på det tidspunkt har kendt til Påskeøens beliggenhed, og at Hutu Matua har haft kendskab til mulighederne for bosætning. Det kan være vanskeligt at forstå, hvordan polyneserne kunne navigere på det enorme ocean og finde små spredte og isolerede øer.

Hvor kom bosætterne fra?

Der har siden Thor Heyerdahls ekspedition til Påskeøen i 1954 været debat om de første bosætteres oprindelse. Thor Heyerdahl mente, at det var muligt, at de oprindelige beboere kom fra Sydamerika. Indiciderne fandt han især i de såkaldte ahuer, platforme med fint tilhuggede sten, som kunne ligne tilsvarende monumenter i f.eks. inkaernes hovedstad Cusco. Debatten er i dag stort set ophørt i videnskabelige kredse. Det er med næste fuldstændig sikkerhed fastslået, at de oprindelige indbyggere kom fra Polynesien.

Sproget er polynesisk, traditionen med at rejse statuer er polynesisk, redskaberne har stor lighed med redskaber på andre polynesiske øer, hovedformen på de oprindelige indbyggere har karakteristiske polynesiske træk, DNA-undersøgelser af knogler fundet i gamle begravelser på øen, viser ingen indianske spor, og afgrøderne er typisk polynesiske.

Bosættelsen på Påskeøen er således en  del af den polynesiske ekspansion, der over et tidsrum på mere end 1000 år befolkede øerne fra New Guinea til Hawaii og New Zealand og Påskeøen.

Hvordan kunne polyneserne sejle over tusindvis af kilometer åbent hav?

Kolonisering over så store afstande krævede kendskab til sejlads, gode både og godt sømandskab. Alt det havde polyneserne. Bådene var katamaraner, dvs. toskrogede både med et dæk imellem. Bådene kunne være meget store, over 20 meter lange, og laste 5-9 tons på dække, der forbandt de to skrog. Her kunne både mennesker, husdyr og forråd være på de lange rejser.

Polyneserne navigerede ved hjælp af en kombination af stjerner, havstrømme og bølger, havets farve, skyernes form og fart, fuglenes flugt, havets lugt og fiskene i havet.

Hvorfor kom polyneserne?

Man gætter på, at en af årsagerne er konflikterne på Marquesasøerne. De kan være udløst af overbefolkning. I dag bor der på de 7 beboede Marquesasøer i alt ca. 7000 mennesker. Det anslås at befolkningstallet på øerne tidligere har været mindst 100.000 måske op til 200.000. Det er et antal, der betyder, at øerne havde svært ved at brødføde befolkningen. I vore dage rammes Marquesasøerne jævnligt af tørkeperioder. Hvis det har været tilfældet da befolkningtallet var højest, har det uden tvivl betydet udbredt hungersnød og kamp om knappe ressourcr.

Læs hele Påskeøenguiden her