REJS MED EKSPERTERNE

Michael Jørgensen

Major

Michael Jørgensen er major. Han er uddannet linjeofficer i hæren og har i forbindelse med sit arbejde været udsendt flere gange. Han har en master i Militære Studier fra Forsvarsakademiet og har undervist i Krigshistorie på Hærens Officersskolen.

Michaels store interesse for militærhistorie retter sig specielt mod det 20. århundrede, og i den forbindelse ikke mindst slagmarkerne og begivenhederne på Vestfronten.

Han har rejst i mange af de områder, der har været skuepladser for de store slag, og han har omfattende viden om såvel krigen i Stillehavet som kampene i den vestlige del af Europa, Ardennerne, Invasionskysten og områderne i Belgien og Holland.

Michaels interesse og militære baggrund gør ham i stand til at sætte begivenhederne fra dengang ind i en relevant sammenhæng med nutiden, og han formår at fortælle historien, så den bliver levende og vedkommende.

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen Er rejseleder på følgende rejser:

ardenneroffensiven

Ardenneroffensiven

Hitlers sidste desperate forsøg
25. sep 24 -
29. sep 24
7.585
Michael Jørgensen, major

Tysklands sidste store modoffensiv i efteråret 1944, kampgruppe Peipers rute, imponerende Ordensburg Vogelsang, Malmedy og nedskydningen af amerikanske krigsfanger, ”Band of Brothers´” skyttehuller ved Foy, Pattons grav og ubådsbunkeren Valentin.