REJS MED EKSPERTERNE
Forside-billede-1170px

24 beretninger med video, billeder mm. fra de mest skelsættende begivenheder i krigens sidste år.

Krigens sidste år

Maj 1944

Monte Cassino

Operation Neptun

D-dag

Kontrafaktisk

Villers Bocage

Operation Bagration

Caen

Attentatet På Hitler

Operation Cobra

Falaise

Market Garden

Finlands udtræden af krigen

Kulminationen på Leyte Gulf

Hürtgenwald

Ardenneroffensiven

Befrielsen af Auschwitz

Wilhelm Gustloff Krigens Brutalitet

Jalta Konferencen

Hitlers Brændte Jord

Plunder og Varsity over Rhinen

Okinawa

Den 16. april 1945: Marskal Zhukov indleder angrebet mod Berlin

Hitlers selvmord

4. maj kapitulation

8. maj 1945 – Sejr i Europa

Fra en verdensorden til en anden

5. juni - Operation Neptune

Af Poul Grooss Kommandør og rejseleder ved Cultours.

”Operation Neptun” er en af verdens største og mest komplicerede militæroperationer – og alligevel ukendt for de fleste.

De engelske kampvogne sad fast i strandens rullesten. Der havde ikke været rekognoscering på stranden inden angrebet.© Library and Archives Canada.

April 1942: De allierede planlægger et angreb på den nordfranske by, Dieppe, for at få en havn på fastlandet. Operationen bliver en katastrofe for de allierede, der mister over halvdelen af sin angrebsstyrke på 6.086 mand og store mængder materiel. Et af formålene med Raidet på Dieppe, var at afprøve tyskernes forsvar af en havn. Raidet var en total fiasko, dels på grund af dårlig engelsk planlægning og gennemførelse, men også fordi tyskernes forsvar af havnen var velforberedt og stærkt. Da en havn var nødvendig for at få tilstrækkeligt med forsyninger til de kæmpende efter invasionen, fik Churchill den ide at lave to transportable, kunstige havne, der skulle anvendes ved en kommende invasion. De to havne fik kodenavnet ”Mulberries” (morbær). Den særdeles omhyggelige forberedelse og konstruktion af havnene tog sin begyndelse i netop 1942.

“Angrebet på Dieppe i august 1942 bliver en katastrofe for de allierede, der mister over halvdelen af sin angrebsstyrke på 6.086 mand og store mængder materiel.”

Ideen til de kunstige havne kom fra Winston Churchill, og det at få dem bygget var en formidabel ingeniørmæssig bedrift, som det lykkedes at holde hemmelig for tyskerne. Det krævede bugsering tværs over Kanalen af ca. 400 komponenter, bl.a. af 146 kæmpestore betonsænkekasser, kaldet Phoenix, hvoraf de største var 60 meter lange, 15 meter brede og 18 meter høje og vejede 6.000 ton. Havnene skulle kunne losse 12.000 tons gods dagligt – i al slags vejr. Bølgebryderne bestod dels af sænkekasser og dels af sænkede ”blokskibe” (udtjente handelsskibe). Kajerne bevægede sig op og ned med tidevandet.

Januar 1943: Beslutningen om en invasion på det europæiske kontinent blev truffet på et møde mellem præsident Roosevelt og premiereminister Churchill i Casablanca.

August 1943: Amerikanerne og englænderne bliver enige om 1. maj 1944 og Normandiet som tid og sted for landgangen. Churchills ”beskedne” krav til invasionen var, at den skulle være en succes! I modsat fald, ville der gå to år, for forsøget kunne gentages.

Admiral, Sir Bertram Ramsay. © Imperial War Museum.

Den overordnede chef for hele Operation Overlord var general Dwight D. Eisenhower. Admiral Sir Bertram Ramsay blev udnævnt som chef for hele Operation Neptun, den sømilitære del af operationen.

 

I Operation Neptun indgår mange selvstændige operationer:

 • Hele landgangsstyrkens ankomst til strandene
 • selve landgangen med alle landgangsbådene
 • artilleristøtte fra flådens skibe
 • nedkæmpelse af fjendtlige kystbatterier
 • destruktion af fjendtlige invasionshindringer i havet
 • fortsat transport til brohovedet af yderligere personel og materiel
 • forsyninger af brændstof til hærstyrkerne
 • forsyninger af brændstof og ammunition til flådens skibe
 • anti-ubådsoperationer for at holde tyske ubåde væk
 • minestrygning fra den britiske kyst til Normandiet
 • forsvar af brohovedet fra søen
 • etablering af to medbragte havne med kodebetegnelserne ”Mulberries”
 • luftforsvar over flådestyrken
 • evakuering af sårede og meget mere

Afgørelsens dag, D-dag nærmer sig

Slutningen af maj 1944: Man rykker kommandocentralen fra London til Southwick House nær Portsmouth. D-dag bliver indledningsvis fastsat til den 5. juni 1944. Tidevandet og månens faser opfylder stabens krav til operationen fra den 5. til den 7. juni. Årsagen til kravet om det lange varsel for godt vejr fra D-4 til D+3 er, at en væsentlig del af invasionsflåden ligger fordelt i områderne mellem Lands End og det nordvestlige Skotland. De langsomme skibe behøver derfor 4 dage til at nå frem. Dagene fra D+1 til D+3 er meget vigtige for opfølgestyrken.

“I Royal Navy indgår blandt andet frie polske, franske, norske, hollandske og belgiske enheder. Et antal danske handelsskibe – nu under dansk flag – deltager i selve invasionen med i alt ca. 850 danske søfolk.”
De allierede flådestyrker er delt i to ”Task Forces”: En vestlig, som skal støtte de to amerikanske landgangsstrande. Den har kontreadmiral Alan. G. Kirk, US Navy, som chef (om bord i USS AUGUSTA). Den østlige har kontreadmiral Sir Phillip Vian, Royal Navy, som chef (om bord i HMS SCYLLA). Den skal støtte de to britiske og den canadiske landgangsstrand med artilleriild. (Vian er blandt andet kendt for ”Altmark-affæren” og jagten på det tyske slagskib Bismarck.) Den vestlige styrke mister den amerikanske destroyer USS Corey, som går på en tysk mine. I den østlige sektor bliver det østligste skib, den norske destroyer HNoMS Svenner, ramt af en torpedo fra en af de tyske motortorpedobåde, som løber ud fra Le Havre.

Sir Phillip Vian. © Imperial War Museum.
Alan G. Kirk

Flådestyrken består i store tal af 75 % fra Royal Navy og 25 % fra US Navy. I Royal Navy indgår blandt andet frie polske, franske, norske, hollandske og belgiske enheder. Et antal danske handelsskibe – nu under dansk flag – deltager i selve invasionen med i alt ca. 850 danske søfolk.

I runde tal består flådestyrken af 1.200 orlogsskibe, 4.100 mindre landgangsbåde og 850 handelsskibe. 138 af de større orlogsskibe kan yde artilleristøtte til hærens operationer i land. Foran flådestyrken sejler 277 minestrygere, som skal ”stryge” to ruter ned mod hver af de fem landgangsstrande ”Utah”, ”Omaha”, ”Gold”, ”Juno” og ”Sword”.

Fader Edward J. Waters afholder messe for soldater i Weymouth om eftermiddagen 5. juni for de soldater, der dagen efter skal deltage i invasionen i Normandiet. En del af soldaterne på billedet vil være faldet eller såret om aftenen d. 7. juni.

6. juni landgangen

6. juni: Tidligt om morgenen dykker to britiske miniubåde ud ved strandene, og de fungerer herefter som fyrskibe for angrebsstyrken. Landgangsstyrkerne sejler så mod strandene ad de to ruter. Lige så snart den indledende landgang har fundet sted, bliver den ene rute benyttet til sydgående trafik, den anden til nordgående.

Invasionen skal vindes ved en overvægt i logistik, hovedsageligt leveret fra USA via Storbritannien. For hver kampsoldat USA sætter i land i Normandiet, er der tre mand beskæftiget med at bringe forsyninger frem og fordele dem til kamptropperne. Samtidig skal den allierede flyindsats forhindre tyske styrker i at komme frem mod invasionsstrandene.

Kort over de respektive divisioners bevægelser.
Kort over de respektive divisioners bevægelser.
Utah
Point du Hoc blev intensivt bombet i månederne inden invasionen. Kanonerne på Point du Hoc kunne nå både skibene ud for Utah og Omaha Beach. Kanonstillingerne blev erobret af amerikanske rangers uden store tab. Det viste sig, at de frygtede kanoner ikke var blevet installeret. I dag ligger området uberørt med sønderskudte bunkere og granat- og bombekratere. Det eneste sted på invasionskysten, hvor sådanne spor stadig findes.

Briterne har siden krigens start haft en omfattende plan for vildledning af tyske styrker. Der er tale om vildledning på alle niveauer. Overraskelse er et væsentligt element i planlægningen. Tyskerne må ikke vide, hvor og hvornår invasionen vil finde sted. I de sidste tre måneder inden invasionen bliver de allierede bombefly i Storbritannien sat ind mod jernbanelinjer og broer i Nordfrankrig og den vestlige del af Tyskland. Da invasionen går i gang den 6. juni, udkaster britiske bombefly radarreflekterende materiale i et særligt mønster hele natten og morgenen ud for Calais. På de tyske radarer, som man har skånet under bombningerne, ligner det en invasionsflåde, som med 8 knob forlægger tværs over Kanalen. Vildledningen lykkes.

“Operation Neptun bliver iværksat i dagene op til invasionen og løber helt frem til slutningen af juni 1944, hvor havnen i Cherbourg bliver erobret.”

”Operation Neptune” (Operationen) omfatter hele den sømilitære del af ”Operation Overlord”, den allierede invasion i Normandiet. Den bliver iværksat i dagene op til invasionen og løber helt frem til slutningen af juni 1944, hvor havnen i Cherbourg bliver erobret. De langsomste skibe kommer fra baser i Skotland, og de sejler ned langs den skotske og engelske vestkyst fra D-4, hvor D-dag oprindeligt er planlagt til den 5. juni 1944.

Operation Neptune fortsætter

7. juni: da dagen går til ende, har de allierede landsat 20.111 køretøjer: Tanks, artilleripjecer, lastbiler, jeeps med mere.

10. juni: nu står det klart for den øverste tyske militære ledelse, men ikke for Hitler selv, at dette er den rigtige invasion, og at man ikke længere kan kaste invasionsstyrken tilbage i havet. I det første døgn bliver der landsat 156.000 allierede soldater over strandene, og 22.000 faldskærmssoldater er kastet ned bag fjendens linjer.

“Efter 30 dage har flådestyrken landsat mere end 1 million soldater.”

19. juni 1944: En voldsom storm rammer invasionsstrandene, og de to kunstige havne lukker ned i tre dage. Da stormen letter, er den amerikanske havn ved Omaha Beach ødelagt og den britiske havn ved Gold Beach i Arromanches, kaldet ”Port Winston”, svært beskadiget. Derfor må landgangsskibene i en periode sætte deres gods af på stranden i stedet for på kajerne i den tilbageværende Mulberry-havn. 

Efter 30 dage har flådestyrken landsat mere end 1 million soldater og 200.000 køretøjer.

Omaha Beach
Mulberry B ved Arromanche. Mulberry A bliver ødelagt under en storm d. 19. juni, Mulberry B fungerer dog som vigtig forsyningshavn helt frem til november 1944.

De kunstige havne – en overraskelse for tyskerne

Efter invasionen afslørede afhøringer af de tilfangetagne tyske generaler fra Normandiet, at den tyske flåde direkte havde meddelt den tyske ”Øverstkommanderende i Vest”, feltmarskal von Rundstedt, at de allierede ikke kunne foretage en landgang uden at erobre en større havn. Da den britiske historiker Basil H. Lidell-Hart i august 1944 interviewede tilfangetagne tyske generaler i Normandiet, var et gennemgående træk i besvarelserne, at tyskerne ikke havde regnet med, at de allierede selv medbragte to havne! Desuden havde generalerne bemærket, at de allierede orlogsskibe var særdeles gode til at yde hærens enheder støtte med langtrækkende og præcis artilleriild.

En af erfaringerne fra de allieredes invasion af Sicilien var, at man havde mistet mange af flyene med faldskærmstropper, fordi flåden havde skudt dem ned, da de passerede hen over skibene i landgangsområdet. Derfor indgik det i planlægningen for de tre allierede faldskærmsdivisioner, at de ikke måtte komme ind over invasionsflåden ved Normandiets strande.

The Imitation game fra 2014, er en film om Alan Turing og de andre såkaldte kodeknækkere på Bletchley Park. Det er en fremragende film, der varmt kan anbefales.

Hvorfor lykkedes Operation Neptune?

Overraskelsesmomentet og den allierede vildledningsplan var vigtige. I Bletchley Park kunne ”kodeknækkerne” følge med i, om tyskerne var hoppet på vildledningsplanen, hvilket de gjorde. De allierede havde det totale luftherredømme og søherredømme.

Tyskerne havde ikke magtet at holde minefelterne i Kanalen ved lige, så minestrygningsopgaven for de allierede blev lettere end antaget. Allierede anti-ubådsoperationer holdt de tyske ubåde væk fra Kanalen, og på det tidspunkt var ubådstruslen reduceret til en størrelse, som kunne håndteres. Luftwaffe var ikke i stand til at yde koordineret eller kraftig modstand mod invasionsstyrken. Den allierede overvægt af skibe og fly i området var overvældende.

Næste gang i Krigens Sidste År

I begyndelsen af juni 1944 er der lavvande ud for kysten om morgenen, den minerede sandstrand virker næste uendelig ud mod havet, og det er desuden dårligt vejr. Tyskerne mener at en invasion vil finde sted, når højvande og solopgang falder sammen. Risikoen for en allieret landgang er derfor usandsynlig, vurderer Rommel. Han har brug for personligt at snakke med Føreren, som er i Berchtesgaden, og desuden har hans kone for nylig haft fødselsdag, og da der heldigvis ikke er noget under opsejling lige nu, tager han derfor af sted fra sit hovedkvarter i fly. Samtidig er der arrangeret et krigsspil for divisionschefer i Rennes d. 6. juni.

Der er jo ikke udsigt til, at noget usædvanligt er i gære ……

Følg med i næste afsnit, når Niels Vistisen beretter om den altafgørende d-dag.

D-dag, 6. juni 1944, Omaha Beach
Landgangen i Normandiet den 6. juni 1944

Om forfatteren bag “Operation Neptune”

Poul Grooss er pensioneret fra Søværnet og har derefter frem til 2013 arbejdet som militærhistoriker for Forsvarsakademiet. Han har været lærer i moderne militære operationer på Søværnets Officerskole og Forsvarsakademiet, og under den seneste Golfkrig var han Jyllandspostens militære sagkyndige. I 2014 udgav han en bog om krigen i og omkring Østersøen 1939 – 1945 via Statens Forsvarshistoriske Museum.

Poul Grooss er rejseleder på en lang række af rejser hos Cultours. Læs mere om Pouls rejser her.

Krigens Sidste År bog
Bogen Krigens Sidste År

“KRIGENS SIDSTE ÅR” er udgivet som bog

Krigens Sidste År er fortalt af Cultours´ erfarne rejseledere og anerkendte militærhistorikere

Format: A4 med mange illustrationer.

Læs hele Cultours´ føljeton "Krigens Sidste År"​

I Krigens Sidste År perspektiverer vi det storpolitiske spil, vi giver et portræt af samtiden og begivenhedsrækken og kommer med et bud på, hvordan verden ville se ud i dag, hvis enkelte begivenheder var faldet anderledes ud. 

D-dag

24 beretninger med video, billeder mm. fra de mest skelsættende begivenheder i krigens sidste år.

Læs mere »
Caen

Caen

24 beretninger med video, billeder mm. fra de mest skelsættende begivenheder i krigens sidste år.

Læs mere »
Falaise

Falaise

24 beretninger med video, billeder mm. fra de mest skelsættende begivenheder i krigens sidste år.

Læs mere »
Slaget om Okinawa

Okinawa

24 beretninger med video, billeder mm. fra de mest skelsættende begivenheder i krigens sidste år.

Læs mere »